Harismas savaldzinātie…

Ne velti SHAPE rakstu par harismu ievada Merilinas Monro fotogrāfija. Viņā bija kas tāds, kas lika atskatīties, kaut kas tik ļoti valdzinošs… kas dabisks un arī kas ļoti izkopts… Viņa ar savu smaidu un klātbūtni apbūra daudzus, bet līdz pilnīgai pašas laimei tik daudz pietrūka… Kādu laiku atpakaļ TV bija diezgan daudzas Merilinas Monro dzīves stāstu versijas, viņas filmas un dokumentālie raidījumi, kas dažādos aspektos ļāva iepazīt skaisto, eleganto, tuvu eņģelisko būtni. Bet, lai pasaule iedvesmotos no viņas ārējās veiksmīgās karjeras un ikdienas, viņai bija jāstaigā dziļas sāpju ielejas, jāizsāp, jāizraud, jāizcīna cīņas, par kurām pārējie, iespējams, pat nenojauta…

Viņas dvēsele tika plosīta – nerimstošās ilgas pēc mātes klātbūtnes un mīlestības, diedelēšana pēc ģimeniskajām saitēm un kopā būšanas, cerība, ka beidzot viņu pieņem, mīlēs un pasargās vīrietis, kuram VIŅA būs vienīgā, mīlamā… ne viņas slava, panākumi vai tikai ārējais izskats… Merilina bija nesaprasta, brīžiem nomācoši naiva, reizēm nešaubīgi tieša, bet reizēm pretēji – neizlēmīga, vāja un iekšējo cīņu nogurdināta. Viņa bija psihoterapijas seansu un dažādu zāļu atkarīga, bet ārēji centās turēties, parādoties sabiedrībā spoža, skaista, gracioza…

Sieviete, aktrise, modele, par kuru joprojām runājam, lasām, rakstām…

Arī pēc viņas pāragrās nāves, arī tad, kad zinām – viņas dzīvē bija daudz aplamību, daudz netaisnības… Daudzi uz viņas rēķina pelnīja lielu naudu, daudzi tīksminājās par savu slavu, kas bija garantēta atrodoties Merilinas tuvumā… Bet aprēķinātāju slavu un nopelnus tagad neatceramies, mums paliek atmiņas par Merilinu. Tikai viņu.

Manuprāt, harizmātisks cilvēks ir…

+ Aizrautīgs tajā, ko runā un dara

+ Saskaņots tajā, ko saka un kā ikdienā dzīvo

+ Labvēlīgs un draudzīgs, t.i. aizsniedzams, nav iedomīgs un neizliekas visu zinošs

+ Atvērts saskarsmei, komunikācijai, ne vīzdegunīgs

+ Bez narcisma un (negatīvā ziņā) pašpietiekamības pazīmēm

+ Spējīgs iedvesmot citus un likt tiem noticēt savām spējām

+ Taktisks, tāds, kas ciena otra jūtas

+ Neizmanto cilvēkus, bet ļauj tiem būt viņa komandā, sasniegt personiskos mērķus un pieaugt, ļaujot tiem izvēlēties tālāko bez pārmetumiem un vainas sajūtas radīšanas

+ Mirdzošām acīm un nelokāms savos uzskatos, ideālos

+ Drosmīgs cīņā par taisnību, savu viedokli un labāku šodienu, rītdienu

Kā Tu pamani harizmātisku cilvēku?

P.s. No Svešvārdu vārdnīcas:

h a r i s m a [gr. charisma < charis ‘labvēlība, (dieva) svētība’] – 1. rel. Dieva žēlastība, īpaša labvēlība. 2. kādas personas (piem., vadoņa) autoritāte, kas saistīta ar izcilām, fascinējošām personiskajām īpašībām – spilgtām runas dāvanām, gudrību, pievilcīgu ārieni vai suģestiju.

h a r i s m ā t i s k s [ang. charismatic < gr. charisma (charismatis) < charis ‘labvēlība, (dieva) svētība’] – tāds, kam piemīt harisma, tāds, kā pamatā ir harisma; harismātisks līderis – cilvēks ar autoritāti, kuras pamatā ir izcilas personiskās īpašības (gudrība, oratora spējas, drosme u. tml.); harismātiska vara – vara, kuras pamatā ir kāda vadoņa harismātiskā autoritāte.

Foto: WPclipart

Advertisements

Komentē!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s